066 82 00 511

pulsgradnja@gmail.com

Vojvode Mišića 51 - Crveni pevac

Stambeni objekat u ulici Vojvode Mišića 51 je završen i svi stanovi su prodati. Objekat odlikuje visok kvalitet gradnje i upotreba najsavremenijih građevinskih rešenja. Stanovi su projektovani da imaju što više korisnog prostora, bez bespotrebno dugačkih hodnika. Za oblaganje podova korišćen je parket visokog kvaliteta, a kuhinje i kupatila oblagani su keramičkim pločicama. Zgrada poseduje i sopstveni parking za stanare zgrade.

Za termo izolaciju su korišćeni materijali proverenog kvaliteta:
– Stiropor debljine 10cm
– Za potkrovlje je korišćena mineralna vuna

Pogledajte slike završenog objekta i toka gradnje. Ispod možete pogledati i strukturu stanova, raspored prostorija, kvadraturu i ostale podatke.

Opis objekta

stambeni, spratnosti Po+P+2+Pk (podrum, prizemlje, dva sprata i potkrovlje), na kp. br. 2223 K.O. Niš – Ćele Kula , u ul. Prilaz Vojvode Mišića br. 51, u Nišu   TEHNIČKI OPIS  
  1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI OBJEKTA:
Na građevinskoj parceli broj 2223 u KO NIŠ-Ćele Kula u ulici Vojvode Mišića br.51 nalaze se porodični stambeni objekat spratnosti P, kao i pomoćni objekti spratnosti P koji su predviđeni za rušenje radi izgradnje novog objekta. Na pomenutoj građevinskoj parceli projektovan je stambeni objekat sparatnosti Po+P+2+Pk. Građevinska parcela se graniči na južnoj strani i delom na istočnoj strani sa k.p. br 2226/1, na delu istočne strane sa kp.2224, a na zapadnoj sa k.p. br 2222 KO Niš – Ćele Kula, a na severnoj strani sa regulacijom ulice Vojvode Mišića. Na susednim parcelama su izgrađeni stambeni objekti i to kao slobodnostojeći, osim objekta na parceli 2224, spratnosti Su+P koji je izgrađen na međi sa predmetnom parcelom 2223. Građevinska linija je prema ulici Vojvode Mišića, a rastojanje građevinske i regulacione linije je 3m. Objekat je prednjom (severnom) fasadom postavljen na građevinsku liniju. Objekat je planiran kao objekat u neprekinutom nizu, tj. nalazi se na međi sa parcelama
  1. 2222 i 2224 KO Niš – Ćele Kula.
Na severnoj, južnoj i zapadnoj fasadi objekat ima ispuste u vidu erkera i terasa. Parkiranje je rešeno na parceli i to jedno parking mesto na jedan stan, u skladu sa PRAVILNIKOM O OPŠTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU I IZGRADNJU (Sl.list RS, br.22/2015). Za parkiranje vozila obezbeđeno je ukupno 7 parking mesta na parceli, a pristup je iz ulice Vojvode Mišića. Projektovan je pasaž, širine 4,00m i visine 4,50m kako bi se ostvarila komunikacija sa zadnjim dvorištem. Ulaz u objekat je iz pasaža. Položaj objekta na parceli, dimenzije i udaljenost u odnosu na susedne parcele i objekte prikazan je kroz situaciono rešenje. Zadržani su svi koeficijenti po urbanističkom projektu prihvaćenom prema izveštaju komisije br.06-584 2015 od 22.04.2015.god. Dodatnim projektovanjem lifta i samom njegovom pozicijom menja se stepenišni prostor u smislu pravca penjanja.  
  1. KLIMATSKI USLOVI I ZONA SEIZMIČNOSTI
Planirani objekat se nalazi u Nišu koji pripada II klimatskoj i VIII seizmičkoj zoni. Područje Niša karakteriše umerenokontinentalna klima, a prosečna godišnja temperatura vazduha je +11,40 °C.
  1. OPIS IZVRŠENIH PRETHODNIH ISTRAŽIVANJA
Za predmetni objekat nisu vršena prethodna istraživanja.  
  1. OBLIKOVNE, PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:
Objekat je projektovan kao stambeni sa sedam jedinica. Teren je ravan. U podrumu objekta projektovane su stanarske ostave. Podrum je projektovan na koti -2,40m od kote terena. Dvokrakim stepeništem i liftom je ostvarena vertikalna komunikacija između podruma, prizemlja, spratova i potkrovlja. Prizemlje objekta projektovano je na koti +0,20m i u njemu je predviđen glavni ulaz iz pasaža. U okviru prizemlja projektovana je jedna stambena jedinica. U prizemlju se nalazi i pasaž. Zbog povećane visine u delu prizemlja (pasaž – visina 4,50m), I sprat je projektovan u dva nivoa, tj. jedan stan se nalazi na koti +3,00m, a drugi stan na koti + 4,80m. II sprat je projektovan sa dve stambene jedinice i nalazi se na koti +5,80m i +7,60m. Potkrovlje je na koti +8,60m i +10,40m od kote terena i u njemu su projektovane takođe dve stambene jedinice različitih struktura. Stan koji se nalazi na koti +8,60m je dupleks koji u tavanu na koti + 11,40m ima radnu sobu do koje se dolazi preko unutrašnjih stepenica u okviru stana.   Dvokrakim stepeništem i liftom omogućena je vertikalna komunikacija duž celog objekta od podruma do potkrovlja i pristup stambenim jedinicama.
  1. PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA, USLOVIMA FUNDIRANJA I IZBORU
KONSTRUKTIVNOG SISTEMA: Objekat je projektovan kao klasična zidana konstrukcija sa nosećim zidovima od TERNO BLOKA d=25 cm i d=20cm, sa vertikalnim i horizontalnim serklažima. Unutrašnji pregradni zidovi su zidani od šupljih opekarskih blokova d=10 i 12cm u produžnom malteru i ytong blokova d=25cm. Međuspratna konstrukcija iznad prizemlja i sprata je armirano betonska polumontažna tavanica tipa “FERT” na osovinskom odstojanju 40 cm, a međuspratna konstrukcija iznad podruma je monolitna ab konstrukcija d=20cm. Terase su konzolne monolitne ploče.   Krovna konstrukcija je drvena, pokrivač je plastificirani lim.   Krov je projektovan kao viševodni.   Objekat se fundira na trakastim armiranobetonskim temeljima.  
  1. OPIS PREDVIĐENIH MATERIJALA:
SPOLJAŠNJA OBRADA : Spoljašnji zidovi u podrumu su od armiranog betona d=25cm i oblažu se hidroizolacijom i termoizolacionim pločama   Spoljašnji zidovi u prizemlju se zidaju termo blokom d=25cm i d=20cm, oblažu termoizolacijom d=12cm i završno obrađuju bavalitom. Spoljašnja stolarija je od PVC profila, zastakljena niskoemisionim staklom. Olučne horizontale i vertikale su od pocinkovanog lima d= 0,55mm. Ograda na terasama je zidana sa metalnim rukohvatom.   UNUTRAŠNJA OBRADA : Podovi : Podna obloga u svim stambenim prostorijama su keramicke plocice, kao I u  kuhinji i mokrim čvorovima Su takodje keramičke pločice.   U podrumskim prostorijama je cementna košuljica kao završna podna obloga.   Podovi u prizemlju i na spratu su projektovani kao “plivajući” sa slojem cementnog estriha preko materijala za termičku i zvučnu zaštitu (stiropor) i PVC folije kao sloja za odvajanje. Podovi koji su izloženi atmosferskim uticajima (terase) kao i podovi u kupatlima su projektovani sa odgovarajućom hidroizolacijom. Pod na terasama izvesti sa odgovarajućim padom kako bi se omogućilo odvodnjavanje atmosferske vode. Zidovi : Zidovi se obostrano malterišu i kreče poludisperzivnom bojom. Keramičke pločice u kuhinji se postavljaju do h=1,60m a u ostalim mokrim čvorovima do plafona. Plafoni : Svi plafoni se malterišu i boje poludisperzivnom bojom. Stolarija : Unutrašnja stolarija je drvena, osim ulaznih vrata u stanove koja su od pvc –a.  
  1. PODACI O PROJEKTOVANIM UNUTRAŠNJIM I SPOLJAŠNJIM
INSTALACIJAMA : Vodovod i kanalizacija: Planirano je da se u objektu izvedu unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije . Priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu definisano je uslovima JKP “Naissus” . Vodovodne instalacije objekta orijentisati za priključenje na vodovod PEØ90 u ulici Prilazu Vojvode Mišića, a otpadne vode iz objekta preko graničnog revizionog šahta usmeriti za priključenje na planiranu kanalizaciju PVC Ø300 Planiranu kanalizaciju izgraditi u dužini od 45m1 u Prilazu Vojvode Mišića u pravcu veze na RŠ kanalizacije PEHD Ø300 između objekata br. 61 i 59. Mokri čvorovi se standardno opremaju potrebnom sanitarnom galanterijom. Elektroinstalacije: Priključenje na elektroenergetsku mrežu definisano je Tehničkim uslovima. Merni orman se postavlja u ulazni hol objekta. Instalacije telekomunikacija: Priključenje na telekomunikacionu mrežu definisano je prema uslovima Preduzeće za telekomunikacije AD “Telekom Srbija”.  
  1. OPIS ETAPNOSTI I FAZNOSTI GRAĐENJA
Planirano je da se predmetni objekat izvede u jednoj fazi.
opis-1